top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Sarapata Art Gallery, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej www.sarapataartgallery.com (dalej: „Sarapata Art Gallery”).

 1. Właścicielem strony i jednocześnie administratorem danych jest Christophe Zerbone Investments, numer NIP: 5252481852; REGON: 362951249, e-mail: sarapataartgallery@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 2. Dane osobowe zbierane przez Sarapata Art Gallery za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 3. Sarapata Art Gallery dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających niniejszą stronę.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Sarapata Art Gallery zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  1. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3. korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

  1. adres e-mail;

  2. dane adresowe:

   1. kod pocztowy i miejscowość;

   2. kraj (państwo);

   3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  3. imię i nazwisko;

  4. numer telefonu.

 4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

  1. firmę Przedsiębiorcy;

  2. numer NIP.

 5. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:

  1. adres e-mail;

  2. imię i nazwisko.

 6. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

  1. adres e-mail;

  2. imię i nazwisko.

 7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sarapata Art Gallery mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 10. Przekazanie danych osobowych do Sarapata Art Gallery jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sarapata Art Gallery, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sarapata Art Gallery przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sarapata Art Gallery co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  1. Podmioty przetwarzające. Sarapata Art Gallery korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Sarapata Art Gallery. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

  2. Administratorzy. Sarapata Art Gallery korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sarapata Art Gallery tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sarapata Art Gallery i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sarapata Art Gallery tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal lub PayU Poland, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności wyżej wymienionym spółkom.

 6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Sarapata Art Gallery będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na stronie Sarapata Art. Gallery.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona  www.sarapataartgallery.com używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sarapata Art Gallery na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sarapata Art Gallery produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę www.sarapataartgallery.com. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 2. Sarapata Art Gallery wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 3. Sarapata Art Gallery wykorzystuje cookies własne w celu:

  1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej www.sarapataartgallery.com, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 4. Sarapata Art Gallery wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  1. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 5. Sarapata Art Gallery może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Sarapata Art Gallery przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej www.sarapataartgallery.com.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

            1.         Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sarapataartgallery@gmail.com

            2.         Data ostatniej modyfikacji: 6.05.2020 r.

bottom of page